قدرت ذهن

farashiani

تسلط بر خود

برای تسلط به خود، باید بر افکار خودت چیره شوی، لزومی ندارد افکارت را کنترل کنی.

اگر سعی در کنترل افکارت داشته باشی، کنترل افکار را جذب می کنی. اگر افکار منفی به سراغ تو آمد، مقاومت به خرج نده. آن ها را به حال خود بگذار و سپس با استفاده از قدرت اراده، افکار خودت را تغییر بده و حواس خود را روی قدردانی و شکر گزاری متمرکز کن. نگرانی در مورد افکار منفی یا سعی در کنترل کردن آن ها صرف مقدار بیشتری از آن ها را نصیب تو می کند.

 اگر در برابر افکار منفی مقاومت نکنی، آن ها کم می شوند و اگر به آن ها لبخند بزنی و ناچیز بشماری، کاملا" ناپدید می شوند. 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۲ دی۱۳۸۸ساعت   توسط Ali  |